MR Gourmet följer Hälsomyndighetens grundrekommendationer och dess kontinuerliga uppdateringar med nya rekommendationer: www.folkhalsomyndigheten.se